Finanční plán znamená přijetí odpovědnosti za vlastní život.

Hamlet držíc lebku v rukou tázal se, zda být či nebýt. My vezmeme do hrsti rozum a odpovězme si na otázku, zda mít či nemít finanční plán.

Úspěšný sportovec postupuje dle svého sportovního a tréninkového plánu, aby se dostal na Olympijské hry a uspěl na nich. Stavitel, který buduje krásné, stabilní a funkční domy, nejprve připraví projektovou dokumentaci, tedy plán stavby, dle kterého následně postupuje. Skoro zbytečné je vysvětlování, že směřujeme-li na výlet, je efektivnější si připravit itinerář a klíčové body nejprve naplánovat. Víte tak přesně, kdy a kam vyrazit, aby vám optimálně navazovaly spoje. Kdo jen tak vyrazí na nádraží, se také nemusí vlaku vůbec dočkat.

Plán zvyšuje míru jistoty. Díky němu se můžeme vyhnout řadě předvídatelných problémů. Navíc šetří čas i peníze. V případě výletu můžeme vyhlédnout výhodnou jízdenku, nebo naplánovat cestu mimo období dešťů.

Finanční plán znamená přijetí odpovědnosti za vlastní život. Spoléháte na sebe, a ne na nějakou „vyšší“ moc, která se o vás v důležitých životních momentech postará. Kdo plánuje výstup na Everest, nemůže se v základním táboře vymlouvat, že nemá průvodce, nemá dostatečnou kondici na výšlap nebo nesehnal cepín a mačky, a že za to může ten či onen. Stejné je to s finančním plánem. Pokud chcete přestat pracovat ve 40 a už jen užívat pasivních příjmů, pak si tento život musíte naplánovat a něco pro tento svůj cíl udělat.

Finanční plán není soupis aktuálních a navrhovaných produktů

Co je to finanční plán?

Tato otázka je mnohem důležitější, než se na první pohled zdá. Spousta z vás má doma nějaký šanon a v něm složku s názvem Finanční plán“. Ten vám nejspíše přinesl některý z poradců, který s vámi v minulosti uzavřel nějaké smlouvy. Na váš dokument s finančním plánem se však od té doby jen práší, protože šlo o jednorázový, byť často velmi pěkně marketingově zpracovaný dokument. Matně si vzpomínáte, že tam byl soupis vašich starých a vedle toho nových produktů, které jste si od poradce zakoupili. Takový finanční plán nestačí!

Finanční plán je nikdy nekončící proces

Finanční plán je totiž celý proces. Proto poradci Saturia hovoří spíše o finančním plánování. Je to soustava kroků, které postupně realizujete na cestě k cíli, spíše než jen nějaký formální dokument, který je jen jedním z kroků, má-li být celé snažení úspěšné. Proces by vám měl pomáhat žít život beze strachu, že nastane situace, kvůli které si své cíle nebudete moci splnit. Reaguje na změny, které život přináší. Finanční plánování, jak jej vnímáme my a jak je vnímáno v anglosaských zemích, kde se inspirujeme, je spjato s osobou finančního poradce, který není jen prodejcem produktů, ale je jakýmsi průvodcem na cestě za vašimi finančními cíli, rentě a finanční nezávislosti.

Honorovaný investiční poradce, má v tomto ohledu snadnější cestu než jeho provizně placení kolegové. Příjem honorovaného poradce vychází především z objemu aktiv, které má v poradenském mandátu nebo ze zisku, který klientům přináší. Je tedy motivován přirozeně k tomu, aby se jeho klientům dlouhodobě dařilo. Aby se uživil, nemusí uzavírat nové a nové finanční produkty s vidinou vyplacení provize, za uzavření nového obchodu.

Co vám přinese finanční plánování?

Z pohádek víme, že dobrá rada je nad zlato. Dá se však vůbec vyčíslit jakou hodnotu má pro vás kvalitní finanční plán resp. plánování s dobrým poradcem? Výzkumy ukazují, že ano.

V roce 2014 byla publikována studie pánů Martin, Terrance, and Michael Finke. Studie se zajímá o velikost majetku amerických domácností připraveného na důchod. Domácnosti byly rozděleny do 4 skupin.

  • Neplánují důchod, tedy nemají představu, kolik peněz budou v budoucnu potřebovat a nemají finančního poradce.
  • Mají finančního poradce, se kterým však neřeší dlouhodobý finanční plán (zajištění na důchod)
  • Nemají finančního poradce, ale plánují na důchod svépomocí
  • Mají profesionálního finančního poradce a využívají služby finančního plánování tedy mají profesionálně zpracovaný a pravidelně aktualizovaný finanční plán.

Podívejme se na výsledky v číslech.

Domácnosti, které si nikdy nestanovily cílovou částku na důchod, dosahovaly mnohem nižších naspořených částek na důchod. Už jen samotný fakt, že si stanovíte konkrétní výši vašeho cíle, vás podvědomě pohání tohoto cíle dosáhnout. Domácnosti, které si udělaly, byť jen sami bez poradce základní představu o výši částky, kterou chtějí dosáhnout a nastavily si plán, dosahovaly proti první zmíněné skupině mnohem lepších výsledků. Nejlépe na tom byly domácnosti s plánem a profesionálním poradcem, který je během života na přicházející důchod pomáhal připravit.

Mít kvalitní finanční plán se vyplatí.

Abychom si odpověděli tedy na základní položenou otázku, odpověď zní: Ano, mít finanční plán! Je nutné však dodat, že musí jít o kvalitní finanční plán, který sestavíte se zkušeným poradcem, budete jej společně pravidelně aktualizovat a vyhodnocovat. Budete totiž opravdu finančně plánovat.

Zaujalo vás povídání a chcete si nezávazně s námi popovídat, jak by finanční plán pro vás mohl vypadat? Nechte nám kontakt a my vám zavoláme.

Zdroj: Martin, Terrance, and Michael Finke. 2014. “A Comparison of Retirement Strategies and Financial Planner Value.” Journal of Financial Planning 27: (11) 46–53