Akcie

Akcie je cenný papír, který vydávají akciové společnosti – většinou proto, aby získaly kapitál na svoje podnikání. Nákupem akcií se stáváte vlastníkem části konkrétní společnosti. Jako akcionář máte různá práva, třeba hlasovat na valné hromadě firmy či získávat...

Broker

Na burze nemůže obchodovat každý, ale děje se tak prostřednictvím makléřských společností, které k tomu mají oprávnění na základě licence, například od České národní banky. Vžilo se pro ně po anglickém vzoru označení broker či brokerská společnost. U brokera si...

Burza

Burzu si můžeme představit jako tržiště, z velké části elektronické, kde se obchoduje s cennými papíry nebo třeba komoditami. První burza vznikla už v 16. století v Antverpách a obchodovalo se na ní se směnkami a zlatými či stříbrnými mincemi. Největší burzou v Česku...

Diverzifikace

V investicích by se nemělo nikdy sázet vše na jednu kartu. Každý investor by měl své investice rozložit do více oblastí, tedy diverzifikovat. Cílem je vytvořit vyrovnané portfolio, kdy případné ztráty z prodělečných investic kompenzují zisky z jiných. Obecně se...

Dividenda

Akciová společnost může svým akcionářům pravidelně vyplácet podíl ze zisku formou tzv. dividendy, nejčastěji jednou za rok. Dividendu tvoří zpravidla částka stanovená valnou hromadou na jednu akcii, kterou dostanou ti majitelé, kteří akcie drží k určitému datu. Když...