Akciová společnost může svým akcionářům pravidelně vyplácet podíl ze zisku formou tzv. dividendy, nejčastěji jednou za rok. Dividendu tvoří zpravidla částka stanovená valnou hromadou na jednu akcii, kterou dostanou ti majitelé, kteří akcie drží k určitému datu. Když společnost rozhodne, že na jednu akcii vyplatí dividendu 100 korun, tak majitel deseti akcií obdrží 1 000 korun atd. Pravidelné dividendy jsou pro některé z investorů jedním z hlavních faktorů, podle kterých se při výběru akcií rozhodují.