Jako dynamického označujeme investora, který má větší toleranci rizika. Investuje své prostředky do aktiv, která zpravidla nesou větší výnos, ale zároveň jsou i rizikovější (a mohou více kolísat na ceně). Může jít například o akcie či akciové podílové fondy zaměřující se na rozvíjející se ekonomiky či firmy.