ESG je zkratkou pro Environmental, Social and corporate Governance. Fondy takto označené se skládají z firem, které splňují kritéria správy v oblasti životního prostředí a sociální oblasti.

SRI je zkratkou pro Social Responsible Investments. Takové fondy jsou ještě užší podmnožinou ESG fondů.