Inflace je většinou definována jako nárůst cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Neboli inflaci lze také definovat jako snížení kupní sílypeněz, tj., že za stejné množství peněz si koupíte stále menší množství zboží nebo služeb. 

Změnu cenové hladiny za určité období udává míra inflace, která se vypočítává jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku období. Nejpoužívanějším cenovým indexem je index spotřebitelských cen. 

Existuje obecně shoda v názoru, že inflace je způsobena růstem peněžní zásoby.