Při INVESTOVÁNÍ se vzdáváte současné spotřeby a nakupujete aktiva, u nichž očekáváte růst HODNOTY v dlouhodobějším horizontu. Činíte tak na základě znalosti ekonomických fundamentů příslušných aktiv. Krátkodobý výkyv ceny aktiva není důležitý.  SPEKULACE se snaží využít právě krátkodobé nerovnováhy na trhu, odhadnout kam se pohne CENA aktiva v krátkém čase a na růst či pokles si „vsadit“.  

Zjednodušený příklad: 

Investujete pokud si koupíte krávu a dlouhodobě prodáváte mléko. Aktuální cena hovězího masa je pro vás nedůležitá, na dlouhém horizontu vyhráváte, protože vám kráva generuje mléko, ať už cena masa roste nebo klesá. 

Pokud si však krávu koupíte s vidinou toho, že během měsíce vzroste cena hovězího a vy tak krávu prodáte se ziskem, pak spekulujete na růst ceny hovězího masa. Je to taková sázka, kdy vyhráváte pouze pokud cena hovězího nespadne.