Jeden z nejdůležitějších aspektů investice. Když se investor rozhoduje, kam vloží své peníze, měl by si i na základě doporučení nebo vlastních zkušeností určit, jak dlouho bude tuto investici držet, tedy stanovit si investiční horizont. Například u podílových fondů může být doporučený horizont pět, deset i více let. Je to doba, během které by měl investor ustát i případné kolísání hodnoty kurzu, a na svém konci obdržet kýžený výnos.