K určení investičního profilu používáme Investiční dotazník, obsahující otázky na klientův vztah k riziku, jeho investiční horizont, schopnost nést finanční ztrátu, jeho znalosti a zkušenosti a finanční zázemí.