Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, který typicky vydávají státy, kraje či města, ale i banky nebo soukromé společnosti. Ten, kdo vydá dluhopis, si v podstatě od kupce půjčuje peníze a zavazuje se je k určitému datu splatit a do té doby vyplácet úroky, tzv. kupony. Jedná se tedy...

Dynamický investor

Jako dynamického označujeme investora, který má větší toleranci rizika. Investuje své prostředky do aktiv, která zpravidla nesou větší výnos, ale zároveň jsou i rizikovější (a mohou více kolísat na ceně). Může jít například o akcie či akciové podílové fondy zaměřující...

ESG a SRI fondy

ESG je zkratkou pro Environmental, Social and corporate Governance. Fondy takto označené se skládají z firem, které splňují kritéria správy v oblasti životního prostředí a sociální oblasti. SRI je zkratkou pro Social Responsible Investments. Takové fondy jsou ještě...

ETF fond

ETF Fond (Exchange Traded Fund) je veřejně obchodovaný fond, pro který se používají také výrazy iShare, SPDR nebo indexová akcie.

Inflace

Inflace je většinou definována jako nárůst cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Neboli inflaci lze také definovat jako snížení kupní síly peněz, tj., že za stejné množství peněz si koupíte stále menší množství zboží nebo služeb.  Změnu...