Podílové fondy zřizují investiční společnosti a za prostředky, které do nich vloží klienti, kteří si pořídí tzv. podílové listy, nakupují podle zaměření fondu různá aktiva od akcií přes dluhopisy až po komodity. Je to forma kolektivního investování, kdy se i investor, který nemá sám dostatečně velké prostředky, může stát podílníkem  v desítkách i stovkách globálních firem. 

Fond spravuje tým investičních manažerů a analytiků, který udělá všechnu nutnou práci za klienta. Na oplátku si účtuje za vedení fondu poplatek v řádu jednotek procent z vložené investiceInvestiční manažer fondu sleduje vývoj trhu a hledá jeho nejvhodnější složení. Podílový fond se tak může skládat akcií stovek firem z různých průmyslových odvětví a geografických regionů, nebo naopak cílit jen na společnosti podnikající v jednom konkrétním oboru či regionu. 

Fondy umožňují jednorázové investice i pravidelné investování, a to už v hodnotě několika stokorun měsíčně. Nabídka fondů je opravdu široká a investor si může najít fond se strategií od velmi dynamických (rizikovějších) až po konzervativní (bezpečnější). Podílové listy může následně investor odprodat, a „proměnit“ je tak zpět na peníze.