Undertakings for collective investments in transferable securities- směrnice upravující podmínky kolektivního investování v rámci EU.