Zhodnocení investice, které je cílem naprosté většiny investorů. Bývá vyjádřen procenty z původně vložené částky. Například při ročním výnosu tři procenta se nám investice ve výši 100 000 korun zhodnotí za rok na 103 000. Některé výnosy podléhají zdanění. Je také dobré se dívat na to, zda prezentované výnosy zahrnují i případné poplatky. Optimální je, pokud může daný nástroj prokázat své výnosy za delší období – například přes poslední větší krizi nebo pokles na finančních trzích, jelikož stále platí, že minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích.