Někdy je lepší o svých penězích hodinu přemýšlet, než je rok vydělávat

– John D. Rockefeller

Neinvestujte to, co vám zbyde po utrácení, ale utraťte to, co vám zbyde po investování

– Warren Buffett

Investování by mělo být spíš o tom pozorovat, jak schne barva nebo roste tráva. Pokud chcete zažít vzrušení, jeďte do Las Vegas.

– Paul Samuelson

Někdy je lepší o svých penězích hodinu přemýšlet, než je rok vydělávat

– John D. Rockefeller

Neinvestujte to, co vám zbyde po utrácení, ale utraťte to, co vám zbyde po investování

– Warren Buffett

Jaké máte sny?

Všichni máme své představy o šťastném a hojném životě. Někdo touží po krásném bydlení, jiný chce na cestu kolem světa. Někdo si přeje pracovat pouze tehdy, když se mu opravdu chce. Jaké sny máte vy?

Reference

Bc. Martin Větrovec

Na spolupráci s panem Kosem se mi líbilo se, že mě dokázal přesvědčit o svých znalostech a důvodech pro nastavení mého portfolia tak, jak navrhoval. Když si chci něco "koupit", ať už je to nový finanční produkt, pojištění nebo zboží, rád o produktu či službě získám nejdříve širší nadhled, abych si ho mohl správně vybrat a cítil jsem, že jsem si vybral to nejlepší, co se ceny a výkonu týče. Dokázal mi všechny mé připomínky odborně vysvětlit, a díky tomu mám pocit (a věřím, že to tak i skutečně je), že mám to nejlepší řešení.

Bc. Martin Větrovec
Front Office Manager

Karel a Linda Bláhovi

Již delší dobu jsme věděli, že rozložení našich rodinných finančních aktivit není úplně v pořádku. Proto jsme se (na doporučení našich přátel) sešli s finančním poradcem panem Vladimírem Kosem. Hned od první návštěvy si získal naši důvěru jasnou argumentací a přehledem ve finanční problematice. Poukázal na chyby v minulých smlouvách, vypracoval podrobný finanční plán, kam zahrnul všechny naše požadavky. Zároveň nás ale usměrňoval tak, aby změny plynoucí z našich požadavků pro nás byly přínosné. Vždy nám vše vysvětlil jednoduše a srozumitelně. Jeho poradenství můžeme jen doporučit!

Karel a Linda Bláhovi

Lenka Kudrnová

Bohunka má ve světě financí a pojišťovnictví velký přehled, díky čemu mi zachránila hodně peněz. Uzavřela jsem na pobočce pojišťovny životní pojištění a rok před jeho ukončením mě přesvědčili, že je zastaralé a potřebuje obměnit. Ve skutečnosti mi stará pojistka měla končit a při výročí mi měl být vyplacen bonus, o který jsem změnou přišla (což mi poradkyně na pobočce zamlčela.) Díky Bohunce jsem situaci ještě zachránila a bonus mi byl vyplacen. S Bohunkou jsem se setkala, protože jsem chtěla prověřit smlouvy, které jsem měla zřízené více...

Lenka Kudrnová
specialista fondového účetnictví

Lukáš Čejka

Nedávno jsem se dostal do situace, kdy jsem k financování nového většího bydlení pro naši rodinu potřeboval vyřídit hypotéku. Navštívil jsem několik developerských projektů a následně i bankovních domů a začal jsem pociťovat nepříjemné příznaky frustrace. O to raději jsem byl, když jsem narazil na paní Severýnovou z firmy Saturia, která nás z této situace vyvedla jako pravý profesionál.Na její práci oceňuji jak hlubokou znalost problematiky, tak i velmi dobrou orientaci v dostupných finančních produktech. více...

Lukáš Čejka
IT manager

Ing. Tomáš Přikryl

S finančním a pojišťovacím poradcem ve velké společnosti mám neblahou zkušenost. Vše fungovalo bezchybně, dokud jsem pouze pravidelně platil instituci příslušné sumy. Jakmile jsem však začal své služby přezkoumávat a optimalizovat, ukázalo se, že pojistky vypadají výhodně jen zdánlivě. V principu jsem měl výborně a draze pojištěna taková rizika, která jsem vůbec ve svém životě nepotřeboval pojišťovat.Jakmile jsem začal služby eliminovat, narazil jsem nečekaně na tvrdé obchodní podmínky a ceníky... více

Ing. Tomáš Přikryl
jednatel konzultační společnosti

Ing. Radana Havlíčková

S panem Kosem jsme řešili podrobně kompletní stav financí naší rodiny. Návrhy nám dobře vysvětlil a vše jsme si mohli důkladně promyslet. U životního pojištění jasně zdůvodnil, která rizika jsou nejdůležitější, která lze případně vypustit, a proč. Srozumitelně vysvětlil také stanovení pojistných částek. Doporučené změny plánujeme realizovat až po mém návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené. Netlačil na nás a respektoval, že budeme věci řešit postupně. Tento přístup mi velmi vyhovuje a určitě ho mohu doporučit ostatním.

Ing. Radana Havlíčková
projektová manažerka

Ladislav Řeháček

Finančních poradců, jak se sami nazývali, jsem v uplynulých letech potkal několik. Jejich odborná kvalifikace a celkový přístup mě vždy znovu utvrdily v tom, že mi tento druh lidí nemá co nabídnout. Pro správu osobních financí jsem tedy raději využíval především služeb bank, případně investičních společností, aniž bych se nějak výrazně zajímal o detaily. Více...

Ing. Ladislav Řeháček, MBA
ředitel společnosti

Ing. Hana Kövešlygetová - HP

Na základě osobních zkušeností s finančními poradci z minulosti jsme již nevěřili, že bychom mohli najít někoho, kdo by nám finanční produkty nevnucoval a z koho bychom neměli pocit, že nejdůležitější oblastí financování je rychlé uzavření dalších životních pojistek nebo stavebních spoření. Více...

Ing. Hana Kövešlygetová
ekonomka

Ing. Jiřina Valdaufová

Realizovaly jsme s Bohunkou celkovou finanční analýzu a nastartovaly investiční strategii. Bohunka je milá, trpělivá a má spoustu informací. Pomohla mi zorientovat se ve složité spleti mojí aktuální finanční situace a bez nátlaku mě nechala všechny doporučení detailně prostudovat. Úžasný přístup, vřele doporučuji.

Ing. Jiřina Valdaufová
IT Consultant