Aby vám majetek dlouhodobě sloužil

Pro většinu z nás je přirozené, majetek svou pílí a prací kumulovat. Na počátku máme často jen hlavu plnou snů, srdce naplněné vírou v úspěch a kapsy prázdné. V tuto dobu těžko více přemýšlet o majetku, který zatím ještě nemáme. Po studiích si najdeme práci, vyděláváme peníze a odkládáme něco stranou. Pořídíme si vlastní bydlení, rodiny. V ideálním případě máme možnost a také dost rozumu, abychom část peněz odkládali na rezervy a tvorbu dalšího majetku. Ten může mít různé formy. Vlastní firmy, továrny, know-how, nemovitosti, kapitálový majetek, kryptoaktiva, drahé kovy, sbírky uměleckých děl či veteránů atd. Za jeden život se toho dá vytvořit a nashromáždit opravdu hodně. Často v průběhu této cesty zapomínáme do toho všeho včlenit jakýsi manuál, co se stane s majetkem a všemi zúčastněnými „KDYŽ“. Takovému manuálu říkáme majetkový plán.

Majetkový plán

Měli byste o něm uvažovat v případě, že chcete, aby vám majetek dlouhodobě sloužil a nevypařil se jak pára nad hrncem. Jde o jakousi strategii, která vám pomůže utřídit myšlenky, pochopit majetková rizika a načrtnout, jak v různých situacích mají zúčastnění postupovat, aby majetek, který dlouhodobě budujete byl pro vás a vaši rodinu zdrojem pocitu bezpečí a ne sváru. Teprve z této strategie vyplynou případné další kroky a nástroje, jak tuto strategii naplňovat, aby měla i právní váhu. Dnes se pověnujeme prvnímu kroku, a tím je právě majetkový plán.

Majetková rizika aneb co by se mohlo stát?

S rostoucím bohatstvím přicházejí i majetková rizika. Zahraniční zdroje ukazují, že až 70 % rodin přichází o svůj majetek už ve druhé generaci. Jedním z důvodů je chybějící funkční majetkový plán a spory v rodině. Majetkové plány umožňují hladkou správu majetku a mezigenerační transfer. Přesto jimi disponuje jen asi 5 % rodin. Důvodem může být náročná tvorba vyžadující strategii, znalosti a úzkou spolupráci specialistů z řady oborů. Důvod však může být i méně prozaický a to, že v náročné denní operativě na toto strategické uvažování nemáte čas. A navíc, komunikace o majetku v rámci složitějších či rozvětvených vztahů v rodině nemusí být ani jednoduchá, ani příjemná. Bohužel ale náhoda je blbec, jak se říká, a nikdy nevíme dne ani hodiny. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí se rozhlédnout kolem sebe nebo nahlédnout do novinových titulků. (Náhlá smrt se totiž nevyhýbá ani nejbohatším Čechům.)

Kromě samotné smrti existují ale i další rizika, která se se správou majetku pojí. A u každého typu majetku můžeme identifikovat jiná. Ať už jsou to chybná rozhodnutí, ztráta vlivu na majetek v důsledku nemohoucnosti vlastníka, ale i různé pokuty a sankce za vědomé i nevědomé neplnění zákonných povinností. U rizik nezapomínejme ani na případné právní útoky, které mají za cíl zmocnit se vašeho majetku, případně exekuce nebo obstavení majetku ze strany státní správy.

Eliminace nebo snížení rizik

Eliminovat rizika plynoucí ze správy majetku pomůže majetkový plán. Správa majetku může být od určité výše prací na celý úvazek. Zejména v případech, kdy rodina drží majetkové hodnoty v různých formách vlastnictví, místech nebo jurisdikcích, se pro členy rodiny stává majetková situace nepřehlednou.

Při tvorbě majetkového plánu doporučujeme vyhledat zkušeného odborníka. Expert analyzuje stávající majetek a snaží se identifikovat situace i problémy, které majetek ohrožují. V závislosti na získaných poznatcích navrhne optimální kroky, které pokryjí konkrétní potřeby a očekávání rodiny. V další fázi sleduje postup v dosahování cílů a v případě potřeby navrhuje účinná opatření pro optimální vývoj majetku.

Pokud nechcete hned využít odbornou pomoc, začněte alespoň sami přemýšlet o různých situacích a zapisujte si, jak chcete, aby v takových případech bylo s majetkem naloženo. Následně zjišťujte, zda běžnými postupy takových výsledků docílíte, nebo musíte hledat jiná řešení.

Jednoduchý příklad

Uvažujme manželský pár, 2 děti a jejich domov v hodnotě 18 milionů Kč v SJM. Co když jeden z dospělých zemře? Jak a z čeho budou žít pozůstalí? Jsou ekonomicky soběstační? Zůstanou bydlet v současné nemovitosti? Kdo by se měl stát vlastníkem nemovitosti? Málo kdo si uvědomuje, že v případě úmrtí například manžela, nepřechází celá nemovitost do vlastnictví manželky. Polovina SJM zůstává manželce a zbylá polovina jde do dědického řízení a dělí se rovným dílem mezi děti a manželku. Manželka disponuje rázem 2/3 nemovitosti v hodnotě 12 milionů a každé dítě 1/6 nemovitosti v hodnotě 3 miliony. Pravděpodobně chcete mít plnou kontrolu nad nemovitostí, o kterou se staráte, financujete. Ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, nemovitost tak snadno jako ten chléb nezlomíte. Tím pádem musíte mít k dispozici 6 milionů k vyplacení právoplatných dědiců nebo nemovitost prodat či se „nějak“ domluvit. Pokud do všeho začnou zasahovat ještě životní partneři dětí, máte o zábavu postaráno. Co když byl předmětem dědictví i podíl na firmě? Známe příběhy, kdy do firmy nastoupí nepřipravení dědicové, kteří dokáží celou dobře fungující firmu zničit. Pravděpodobně se vám podobný scénář nelíbí. A proto je lepší si sepsat, jak by se vám to líbilo a zavést to do majetkového plánu.

Můžete přidat rodinnou ústavu

Je zřejmé, jak zásadně do správy majetku promlouvají rodinné vztahy a hodnoty. Pokud už tvoříte majetkový plán nejen jako návod pro řešení krizové situace, ale bavíme se o mezigeneračním transferu, je přirozenou součástí i předání étosu, jímž se řídila první generace, jež bohatství nabyla.

Uchopit hodnoty, cíle a vize pomáhá rodinná ústava. Ta funguje jako dokument, v němž jsou zaneseny základní principy, jež mohou pomoci předcházet konfliktům nebo je řešit. Další generaci také dávají odpověď na to, jak to „otcové zakladatelé mysleli“. Vzdejte se myšlenky, že přijdete se svojí jednou verzí a všem zúčastněným ji dáte befelem. To prostě nebude fungovat. Je nutné otevřeně diskutovat. Ústava by měla odrážet kulturu a hodnoty rodiny, její představy o společné budoucnosti. Aby uspěla, musí být přijata všemi členy rodiny.

Ruku v ruce s komunikací, rodinnou ústavou a předáváním hodnot by mělo jít i vzdělávání a zlepšování finanční gramotnosti rodinných příslušníků i firemních zaměstnanců. Podcenění jakéhokoli vzdělávání znamená významné riziko.

Tady se už bez odborníků neobejdete

Doteď jsme se bavili „jen“ o tom, jak chcete, aby bylo s majetkem naloženo. Je to velice důležitý krok, bez kterého se dál vydat, by bylo nerozumné. Asi jako začít stavět dům, aniž byste měli k dispozici projektovou dokumentaci. Však i když máte sepsaný majetkový plán nebo rodinnou ústavu, nejde o dokumenty právně vymahatelné. Nevěšte ale hlavu, neboť existují nástroje, které vám můžou pomoci vaši představu sepsanou v majetkovém plánu naplnit. Možnosti jsou poměrně široké a můžeme se jim pověnovat v některém z příštích článků. Vhodný instrument právě pro vás, ať už to bude závět, svěřenský fond či jiné, vám pomůže vybrat zkušený právník nebo konzultant z daného oboru.  Máte-li zájem, aby vám majetek dlouhodobě sloužil a nevíte na koho se obrátit, můžete zavolat nám.

copyright © 2024 Saturia Invest, s.r.o. | design by Greatex
envelopephone-handsetmenucross-circle