Jak porazit inflaci?

27. 4. 2022

Že nás inflace nebo stagflace pořádně potrápí slyšel snad už úplně každý. Zajímá nás spíš, zda na tyto neduhy existuje lék. Dlouhodobý investor chce vědět, jak porazit inflaci, nebo s ní aspoň důstojně remizovat. Zda existuje doporučení, co teď dělat. Nakupovat? Prodávat? Ale co? Měnit strategii nebo zůstat a stále držet co mám? Než se k tomuto dobereme, přeci jen pojďme si raději oprášit významy základních pojmů.

INFLACE - nafukování (z latinského inflatio) měnové zásoby, v jehož přímém důsledku dochází k nárůstu všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Dochází tedy k devalvaci, neboli snížení kupní síly peněz. Míra inflace (dále jen inflace) se obvykle (ne úplně přesně) měří tzv. Indexem spotřebitelských cen, zkráceně CPI. 

STAGFLACEspojení slov stagnace a inflace. Stav, kdy ekonomika stagnuje a zároveň je zasažena vysokou mírou inflaceí. Často jde o stav doprovázený značnou nezaměstnaností.

Jak velká inflace vlastně je?

Musíme si uvědomit, že inflace se vztahuje vždy k nějakému datu a nějakému období. U nás ji prostřednictvím CPI měří a vyhlašuje Český statistický úřad, na jehož internetových stránkách také všemožné míry inflace naleznete.  Pro drtivou většinu lidí a také investory je podstatná průměrná roční míra inflace. A spíše její dlouhodobý průměr za minimálně 5 a více let – podle investičního horizontu. 

Co nám v reálném světě inflace způsobuje asi víme. „Spořílci“ sice vidí ve svém bankovnictví pořád částku 1.000.000,- Kč, ale reálně přepočteno na zboží, co si za ně můžete koupit, za poslední rok přišli o cca 100.000,- Kč. I kdybychom vynechali extrémní léta a brali v potaz průměrnou 2,5% inflaci, tak za rok přichází na každém milionu o 25.000,- Kč.

 

Tipněte si, za jak dlouho v průměru v minulosti inflace spolkla 50% hodnoty peněz.

Výpočty společnosti KFP ukazují, že inflaci na to stačilo v průměru 19 let. Aby ukousla 20% hodnoty peněz ji stačí pouhých 8let.

Investování je dnes nutnost!

Jediným způsobem, jak porazit inflaci nebo s ní aspoň důstojně remizovat je investovat. Spoření prostě nestačí.

Našim klientům připravujeme strategické alokace(rozložení jednotlivých typů aktiv) do portfolií tak, abychom maximalizovali pravděpodobnost splnění jejich cílů za jakékoli situace na trhu. Důvod je jednoduchý. Neumíme věštit, abychom s jistotou věděli, co nám blízká budoucnost přinese.

A zase připomínáme, že není jedna rada pro všechny. Neexistuje totiž nejlepší portfolio. Existuje ale nejlepší portfolio pro daný typ investora, na daném časovém horizontu jeho cílů.

Rozdělte majetek do 3 portfolií (pomyslně nebo fakticky) a mezi němi v čase dle blížících se cílů patřičnou část peněz přesouvejte.

  1. Dlouhodobé portfolio – typicky akciové, nebo s příměsí nemovitostí: Nemusíte kvůli inflaci měnit. Máte-li před sebou dlouhý čas, pak vězte, že akcie a nemovitosti inflací porazí. Teď je vaše portfolio sice nejspíše ve ztrátě, ale zajímá nás dlouhodobý výsledek, a tak neposuzujte efektivitu tohoto portfolia na číslech za jednotky let.
  2. Střednědobé portfolio – na cíle v horizontu 4-9let. Pokud máte portfolio od nás, patrně zde máte k 40-50% akciové alokaci také mimo jiné zahrnuty komodity a protiinflační dluhopisy. Ty společně se zlatem udělaly svojí službu. Samozřejmě i toto portfolio bude kolísat, zdaleka však ne tak moc jako dynamické portfolio. Jakmile se váš finanční cíl přiblíží na horizont 3 let, přesuňte patřičnou část investice do krátkodobého portfolia.
  3. Krátkodobé portfolio – na cíle 1-3 roky. Buďte si jisti, že neexistuje 100% spolehlivá ochrana před inflací v tak krátkém čase. S jedinou výjimkou a to jsou české protiinflační dluhopisy republiky, které jsme doporučovali našim klientům s krátkým horizontem nakoupit v minulosti. Nových emisí se z pochopitelných důvodů nedočkáte. Kdo je však z minulosti drží, má tuto část majetku velmi dobře chráněnou proti inflaci. Můžete kromě těchto dluhopisů zařadit méně rizikové dluhopisy s kratší dobou splatnosti. Ovšem na tyto velmi blízké cíle se nevyhnete držení velké části peněz v hotovosti, nejlépe samozřejmě úročené. Dnes už nemusíte spoléhat jen na spořící účty.

Zde si musíme říci něco o fungování protiinflačních a komoditních ETF. Investor by mohl v čase rostoucí inflace sáhnout bez rozmyslu po těchto titulech. Měl by si však uvědomit, že stejně jako u akcií i zde se do ceny a tedy trendu započítává očekávání trhu. Zatímco v roce 2021 investoři očekávali příchod vysoké inflace a protiinflační a komoditní ETF zapisovala zisky, dnes už se do ceny odráží očekávání tvrdších zásahů centrálních bank a postupné zkrocení inflace. Tím pádem jejich cena klesá, přestože inflace je stále vysoká. (detailní info o fungování protiinflačních ETF můžete nastudovat např. zde ) Nakoupit tyto tituly nyní je tím pádem jako přijít s křížkem po funuse.

Pracujte se svými cíli v čase

Pro ilustraci, proč doporučujeme zabývat se svými cíli v čase a tvořit tedy portfolia pro krátký a dlouhý horizont tu máme dva historické grafy. Oba ukazují vývoj akcií, zlata, komodit, protiinflačních dluhopisů v čase. První graf je na dlouhém horizontu a vidíte že vévodí akcie.

 

Druhý graf jsou tatáž aktiva v horizontu posledního roku. Tady vidíme, že tahounem byly právě komodity. Spolehlivou predikci neuděláte, a tak doporučujeme zařadit pro různé ekonomické scénáře různá aktiva, která se v dané (dopředu nevíme jaké) situaci na trhu chovají specificky. V letošním roce pomohly komodity, jindy je to zlato nebo dluhopisy. Nevyděláte na tom, tak jako na akciích v dlouhém horizontu, ale v krátkém čase potřebujete majetek především chránit před zásadními propady.

 

Co očekávat?

Do ekonomiky zasahuje mnoho faktorů a nikdo nedokáže předvídat, co nám budoucnost přinese. Faktem je, že se nacházíme v pozdní fázi dluhového cyklu, a tak  pravděpodobně nemůžeme čekat tak vysoké výnosy, na jaké jsme byli zvyklý v minulých letech. O tom jste si mohli přečíst na našem blogu. Nemusíte však ani panikařit ani věšet hlavu. Drže se ověřených principů, zbytečně netaktizujte, pracujte se svými cíli v čase. Pokud jste si připravili všechny tři výše zmíněná portfolia, pak jste udělali pro své peníze to nejlepší, víte že majetek pracuje pro vás a vy se můžete věnovat důležitějším věcem. Pokud máte přeci jen otázky, zavolejte nám.

copyright © 2024 Saturia Invest, s.r.o. | design by Greatex
envelopephone-handsetmenucross-circle