S pojištěním dětí jako s kyslíkovou maskou

Mám dvě malé děti a stejně jako každá máma jim přeji jen to nejlepší a udělala bych vše na světě pro jejich dobro a zdraví. Jako rodiče jsme plni emocí a řada výrobců i poskytovatelů na to spoléhají. Na každém kroku najdeme reklamy, jak pro své dítě můžeme udělat to nejlepší a také spousta těch, které v nás vyvolávají akorát pocit strachu a výčitek, co se stane, když právě to či ono svým dětem neposkytneme.

Čert, aby se v tom vyznal, co teprv normální smrtelník. Proto tu sepisuji pohled, který  na pojištění dětí máme my v Saturii.

Často se nás lidé ptají, jaké pojištění bychom doporučili pro jejich děti.

Ač nerada, odpovídám otázkou. "Vy, rodiče, pojištění máte?" Jak to souvisí? Moje odpověď - neodpověď rodiče často nepotěší. Bodejť by ano. V jednoduchosti je přeci krása! Pojďme  si to rozkrýt a pochopíte, proč se neustále na něco ptáme:)

Pokud pozorně sledujete letušky a tím nemyslím jejich půvaby, nýbrž jejich výklad, víte, že v případě nutnosti máte kyslíkovou masku vždy nejdříve nasadit sobě, a pak teprve dítěti. Není na tom nic sobeckého, jen čistý pragmatismus. Pokud nasadíte masku nejdříve dítěti a už nestihnete zaopatřit sebe, za chvíli si dítě buď masku mimoděk strhne nebo bude jakkoli jinak panikařit, když vy padnete do mdlob a nebude vám umět pomoci. Šance na přežití obou se výrazně snižuje. Dítě potřebuje především svého rodiče a spíše se zaopatřený rodič v masce postará o své dítě než naopak. V případě pojištění jde o totéž.

Odstiňte teď osobní zaujetí a podívejte se na věc pouze z finančního hlediska.

Je potřeba si uvědomit k čemu by vlastně pojištění mělo sloužit. Uvědomit si, že pojištěním dítě na zdraví neochráníme. Pojištění má ochránit rodinu před nenadálou ztrátou finančních prostředků. Není to náplast na naše emocionální ztráty, ať už to zní jakkoli bezcitně. Vše ostatní jsou už jen kupecké počty a pravděpodobnost. Dítě příjem rodiny nevytváří, dospělý ano.  Pokud výpadek příjmu může ohrozit chod rodiny, je potřeba jej pojistit. Mám-li to k něčemu připodobnit je to základová deska domu. Pak stavím teprve první patro, nakonec krovy. Vše má svůj logický postup, i pojištění v rodině.
 

Jak řešíme životní pojištění u nás v Saturii? 

Základem všeho je Finanční plán - analýza rodiny. Rozkryje nám zásadní ukazatele pro sestavení pojistky. V analýze nastavíme postup, jak vytvářet potřebné rezervy a správné investiční návyky, abyste dosáhli na všechny své stanovené cíle.  Nemělo by se nám stát, že veškeré volné prostředky věnujeme na pojištění.  (Výdaj na pojištění by neměl převýšit 5% vašeho příjmu). Velice pečlivě tedy vážíme různé možnosti. Nejprve musíte mít dobře pokryty záležitosti, které by mohly způsobit zásadní snížení příjmů do rodinného rozpočtu, které jde často ruku v ruce s velkým zvýšením výdajů. Tedy krytí smrti a invalidity živitele či živitelů rodiny. Pokud je volné cash flow dostatečné na plnění cílů, není co řešit a pojišťujeme děti. Pokud dostatečné cashflow není, je na čase přistoupit k dočasným kompromisům. Naši finanční poradci vás bezpečně možnostmi provedou.

Kdy není potřeba pojištění?

Pokud máte dostatečné finanční rezervy, které jste schopni a hlavně ochotni použít v případě nenadálé situace, která by mohla způsobit finanční ztrátu. Pojištění též nesjednávejte jako spořící produkt. Chcete -li svého potomka zaopatřit na budoucnost, jsou tu v mnoha ohledech lepší cesty, ale o tom v samostatném článku.

Když už pojištění tak jaké?

Dítě nepřináší příjmy a řešíme "jen" riziko, které nám způsobí nárůst výdajů (dlouhodobá finančně nákladná léčba, obstarání speciálních pomůcek, asistenta nebo zajištění příjmů pokud by některý z rodičů musel vyměnit vydělávání peněz za nepřetržitou péči o dítě)

  • Případná smrt dítěte, nám sice přinese velikou emocionální ztrátu, ovšem nikoli finanční. Smrt tedy u dítěte nepojišťujeme.
  • Pracovní neschopnost též v případě dítěte odpadá.
  • Ostatní rizika jsou relevantní u dospělých tak i u dětí. Tedy invalidita a Trvalé následky úrazu. Jak nastavit parametry je již individuální záležitost, se kterou Vám rádi poradíme. Statisticky nejobvyklejší je pojistná částka 1milion Kč.
  • Nevypíchla jsem ještě jedno riziko a to jsou závažná onemocnění. Zatímco u dětí dává smysl pojistit u dospělých se často vypouští. Má to několik důvodů. Pro pojišťovnu je rizikovější pojistit dospěláka na závažná onemocnění, protože je u něj větší pravděpodobnost, že bude s některou z nemocí zápasit. U dětí je toto riziko výrazně nižší, pojistit jej dává tedy vzhledem ke své ceně větší význam. Zatímco u dospělého člověka se toto riziko částečně překrývá s rizikem Pracovní neschopnosti, u dítěte tomu tak pochopitelně není. Je to vždy na zvážení rodičů k čemu se přikloní.  Mějte na paměti, že pojištění závažných onemocnění je pojištění s velkým počtem výluk. Proto vždy čtěte všeobecné pojistné podmínky, abyste věděli, co přesně pojištěno máte a co nikoli.

V Saturii si zakládáme na komplexní službě klientovi. Víme, že koupí pojistného produktu to nekončí. Především případná pojistná událost je pro klienta a jeho rodinu zásadní. Za svými smlouvami si stojíme, však jako záložní padák nabízíme klientům i právní ochranu v případě jakéhokoli sporu s pojišťovnou. Kontaktujte nás a povíme si více.

 
copyright © 2024 Saturia Invest, s.r.o. | design by Greatex
envelopephone-handsetmenucross-circle