Kdo ví, jak bude vypadat rok 2024?

12. 2. 2024

S železnou pravidelností na přelomu roku dostáváme otázky: „Do čeho v tom letošním roce investovat? Kterému sektoru nebo třídě aktiv se bude nejvíce dařit?“ A s železnou pravidelností odpovídáme: „Nevíme a neví to vůbec nikdo“. Urputnější z vás chtějí aspoň vědět, čemu se nejvíce dařilo loni, aby mohli vsadit na stejného koně v domnění, že svůj výkon zopakuje.

Míra pravděpodobnosti

Každý rok se řada analytických společností či finančních domů snaží nějakou predikci udělat. Ta vychází z předpokladů ekonomických příležitostí a hrozeb. Seriózní předpověď vám nenaservíruje jasnou a jednoznačnou odpověď, jaká by se nám líbila. Spíš půjde o několik více či méně pravděpodobných scénářů. Prošli jsme řadu textů a analýz například od J.P. Morgan, UBS či BlackRock. Pro jednoduchost a formát blogového článku vybíráme zlatou střední cestu pravděpodobného scénáře. I tak si však troufáme tvrdit, že by mělo jít o zájmové čtení na večer než zásadní informace pro změnu vašeho investičního portfolia.

Příležitosti 

 • Technologický pokrok a umělá inteligence – klíčové faktory pro budoucí růst díky vyšší efektivitě v mnoha odvětvích.
 • Dekarbonizace a udržitelná energie – bez ohledu na názor jednotlivců se svět ve velkém zaměřuje na udržitelnost, a to nejen v oblasti environmentální. Jak je známo „Kam jde fokus, tam jde energie“. V tomto případě energie velkého kapitálu, a tudíž s ní spojený investiční potenciál.
 • Usměrnění inflace a ekonomický růst – jakkoli jsme si vědomí, že boj s inflací nemusí být za námi, pokud by se návrat vysoké inflace nekonal, bude to impuls pro ekonomický růst. Postupné snižování úrokových sazeb velkých ekonomik má potenciál oživit mnohá odvětví a reagovat budou dříve či později všechny třídy aktiv jako spojené nádoby.
 • Rozvíjející se ekonomiky – aktuální čísla ukazují, že nedůvěra v čínskou ekonomiku mezi zahraničními investory stále roste. Politické riziko situaci také nenahrává. Jakkoli výhled pro Čínu není v současnosti ani vlivem tamějšího demografického vývoje růžový, může vývoj signalizovat zajímavou příležitost do budoucna. Analytici si všímají i dalších zemí s potenciálem, zejména pak Indie, kde demografické trendy a rostoucí střední třída nabízejí zajímavé možnosti.

Hrozby

 • Ekonomická nejistota a recese – ač se může zdát boj s inflací za ukončený, měli bychom zůstat v tomto směru ostražití. Návrat vysoké inflace není nemožný. Situace, kterou Amerika zažívala v 70. a 80. letech nám budiž připomenutím. Zásahy centrálních bank, jak je známo mají delší reakční dobu. Přestože již letos pravděpodobně dojde k významnějšímu snižování úrokových sazeb, ty vysoké se do ekonomiky teprve propisují. Při započtení dalších faktorů tak můžeme hovořit o možné recesi a je jen otázkou jak razantní.
 • Geopolitická rizika, mezinárodní napětí – i v letošním roce bude působit na tržní volatilitu. Riziko válečného konfliktu vnímáme spíše jako lidskou hrozbu s nedozírnými dopady, však ekonomicky válečné konflikty nemusí mít zásadní déletrvající vliv na světový trh viz naše zamyšlení Dlouhodobý investor ve válce.
 • Deglobalizace – další výzvou pro dodavatelské řetězce a trend přesunu výroby blíže k hlavním
  trhům se bude v nejbližších letech do ekonomiky také propisovat.

Pravděpodobný scénář pro základní třídy aktiv

I pravděpodobný scénář, má své silné předpoklady, které musí být naplněny. Pochopitelně žádný scénář nemůže reflektovat jakoukoli „černou labuť“. Proto berte níže popsané řádky jako informaci, nikoli jako vodítko pro změnu směru vašeho investičního portfolia. Vybrali jsme několik indexů, na které předpokládaný scénář aplikujeme.

Akciový trh už od minulého roku reaguje na předpoklad postupného uvolňování měnových politik. Je pravděpodobné, že se světová ekonomika ustálí na středním růstu. Pakliže bude průběh geopolitických událostí spíše klidnější a podnikové zisky se stabilizují, očekává se mírný růst zisků na celosvětové úrovni a index S&P 500 by se mohl pohybovat kolem 5 000 bodů. Případný návrat vyšší inflace, a tím přetrvávající vyšší úrokové sazby budou pro ocenění aktiv velkou výzvou.

Na nemovitostním trhu, reprezentovaném iShares Developed Markets Property Yield ETF, se také očekává mírný růst kolem 10 %. Avšak ani v nejoptimističtějším scénáři pro rok 2024 analytici nepředpokládají dosažení historických maxim. A to vše za poměrně příznivých podmínek stabilizace úrokových sazeb a normalizace objemu transakcí v komerčním realitním sektoru.

Na dluhopisovém trhu, reprezentovaném 10letými americkými dluhopisy, se očekávají stabilní nebo mírně klesající výnosy, což by mohlo vést ke zvýšení ceny dluhopisů o přibližně 4,5 %. To vše za předpokladu stabilizace inflace a pokračujícího mírného ekonomického růstu. FED bude přistupovat k úrokovým sazbám opatrně a na základě ekonomických dat, což může odlišit jeho kroky od tržních očekávání.

Trh se zlatem je standardně ovlivněn jen poptávkou investorů. Zlato negeneruje vlastní výnosy ve formě dividend nebo nájmů. A tak zjednodušeně řečeno, pokud budou příznivé podmínky pro růst jiných tříd aktiv, zlato žádná rally nečeká. Dle analytiků by se cena zlata mohla pohybovat kolem 2 100 dolarů za unci.

Loňští vítězové

Mnoho investorů z řad laické veřejnosti se bohužel nezabývá vlastní investiční strategií a hledá jen nejvyšší výnos. V bláhové snaze pátrá po „loňském vítězi“ a doufá, že ten svou výhru opět zopakuje. Velmi často tomu tak ovšem nebývá. Pokud hodláte investovat majoritu svého majetku, pak se vyvarujte sázkám na jednoho koně, resp. vyvarujte se spekulativním sázkám obecně. Spekulativní obchody by neměli přesáhnout 20 %, spíš 10 % vašeho majetku. Níže uvedený graf ukazuje, jak vrtkavé jsou z pohledu 15leté historie sázky na vítěze jednotlivých sektorů S&P 500. Zatímco sektory se mohou rok od roku přelévat shora dolů a zase zpět, z dlouhodobého hlediska se tyto velké výkyvy vyrovnávají. Graf ukazuje roční výnosy pro deset sektorů akciového trhu oproti S&P 500.

 

Pokud hledáme investice na horizontu do pěti let, tato variabilita ukazuje, že spoléhat se na spekulativní předpovědi může být riskantní strategií. A opět tak vstupuje na scénu stále omílaná diverzifikace. Pokud tvoříte investiční portfolio například na rentu nebo pro děti a víte, že prostředky budete potřebovat za 15–20 let či později, klidně zůstaňte u akciové strategie, ale i zde rozkládejte do více sektorů i zemí.

Pokud má být investice zlikvidněna dříve, pak určitě nevynechejte ani další třídy aktiv, které vám mohou pomoci rozmělnit případné akciové cenové výkyvy. Stavba investičního portfolia by měla odrážet zejména vaše cíle zasazené v čase a váš rizikový profil. Předpokládaný výhled na jednotlivá aktiva v nejbližších letech by výběr jednotlivých aktiv neměl výrazně ovlivňovat. Přesto ale můžeme shrnout zásadní oblasti, které budou v nejbližších letech kapitálový trh ovlivňovat.

Nudné, avšak funkční rady na závěr

 1. Diverzifikujte své portfolio: Investování do různých typů aktiv a trhů může snížit riziko a maximalizovat výnosy vašeho portfolia. Diverzifikace vám také umožní využít příležitostí na různých trzích a odvětvích a minimalizovat dopady negativních událostí na vaše investice. Diverzifikace není zbabělost ale prozíravost!
 2. Vyhodnoťte své investiční náklady: Náklady spojené s investováním mohou mít významný vliv na vaše celkové zhodnocení. Pečlivě zhodnoťte poplatky a provize spojené s vašimi investičními produkty a zvažte jejich optimalizaci. Snížení investičních nákladů může zvýšit vaše celkové výnosy a zlepšit dlouhodobé výsledky.
 3. Vzdělávejte se neustále: Finanční trhy a investiční prostředí se neustále mění. Proto je důležité pořád se vzdělávat a zlepšovat své znalosti o investování. Sledujte aktuální události na trzích, čtěte relevantní literaturu a případně navštěvujte školení či semináře, abyste byli lépe připraveni na řízení svého portfolia.
 4. Nastavte si jasný investiční plán: Definujte si své dlouhodobé finanční cíle a vytvořte si jasný investiční plán, který vám pomůže je dosáhnout. Investiční plán by měl obsahovat stanovení cílů, strategii diverzifikace portfolia, plán správy rizika a pravidla pro monitorování a hodnocení výkonnosti vašich investic.

Pokud na to nechcete být sami, neváhejte kontaktovat některého z našich zkušených poradců.

Zdroj: www.ubs.com, www.blackrock.com, www.jpmorgan.com

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce registrovaný pod investičním zprostředkovatelem In Investments, s. r. o., IČ 03002578 zapsané u OR vedeného Městským soudem v Praze spisová značka C 226419.
Pojistné produkty a spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce registrovaný pod společností SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, zapsané u OR vedeného Městským soudem v Praze spisová značka C 167427. Detailní právní informace k nabízeným službám a produktům (včetně reklamačního řádu, možnosti podání stížnosti, řešení sporů, orgánu dohledu, udržitelnosti atd.) najdete zde: https://sabservis.cz/informace
copyright © 2024 Saturia Invest, s.r.o. | design by Greatex
envelopephone-handsetmenucross-circle