Svěřenské fondy řešením pro rodinné firmy

Od doby, kdy do našeho právního systému občanský zákoník přinesl svěřenské fondy, vzniklo v České republice téměř 2000 svěřenských fondů. Svěřenské fondy vzniklé jen za poslední dva roky tvoří více než 80 % celkového počtu všech svěřenských fondů. Analýzy dále ukazují, že svěřenské fondy jsou zdá se dobrým řešením pro rodinné firmy.

Počet svěřenských fondů v letech

Valná většina svěřenských fondů vzniká v posledním čtvrtletí roku (43%). Zdá se, že závěr roku je dobrou příležitostí nejen pro předvánoční úklid domu, ale je také skutečně ideální pro úklid starostí se správou privátního a rodinného majetku. Posezení u vánočního stolu s celou rodinou pak může být dobrou příležitostí k představení nové, chytré struktury držby a ochrany rodinného majetku, jakou je právě svěřenský fond.

Proč roste obliba svěřenských fondů?

generace

1. spuštění tzv. evidence svěřenských fondů 1. ledna 2018 přinesla pro svěřenské fondy nově jakousi odlehčenou verzi obchodního rejstříku. Nenaplňují se tak obavy, že svěřenské fondy budou zakládány pro potřeby jakéhosi „nezákonného skrytí“ majetku. Z analýzy svěřenských fondů vyplývá, že rodinný charakter svěřenských fondů jednoznačně dominuje.

2. zvyšující se popularitě svěřenských fondů prospívá i skutečnost, že se z daňového a účetního hlediska nejedná o složité instituty. Zakladatelé i správci se tak ani po založení svěřenského fondu nemusí obávat výraznějšího nárůstu daňové nebo administrativní náročnosti.

3. Majoritu mezi zájemci o svěřenské fondy tvoří vlastníci rodinných firem nebo investoři do nemovitostí. První rodinné firmy v ČR začaly vznikat po roce 1989, a tak v posledních letech přišla doba první generační obměny.

 

Jak s firmou dále naložit?

Pokud jste vlastníkem rodinné firmy a přemýšlíte o důchodu, možná zvažujete možnosti, jak s firmou dále naložit.

Faktem je, že úspěšnost předání rodinné firmy  z 1. na 2. generaci je jen 33% a s dalšími generacemi se úspěšnost dle statistik snižuje (předání ze 3. na 4 generaci je s úspěšností už mizivých 3%) Důvodem této tristní zahraniční statistiky je fakt, že rodiny situaci prostě neřeší, nemají nástupnický plán, nemají často rozmyšlené ani odpovědi na jednoduché otázky:

  • Co by se stalo s firmou a vaším majetkem v případě vašeho náhlého výpadku?
  • Chcete předat rodinnou firmu či majetek dětem nebo jej prodat?
  • Co si o vašem záměru myslí vaše děti?
  • Máte vyřešeno manažerské i vlastnické nástupnictví ve vaší firmě?
  • Je firma připravena na předání nebo prodej?
  • Jaké máte plány až předáte vedení nebo firmu prodáte?

S tímto zdánlivě jednoduchým procesem, vám mohou pomoci specialisté na svěřenské fondy nebo mentoři specializovaní na problematiku mezigenerační obměny v rodinných firmách.

Svěřenské fondy řešením pro rodinné firmy?

Když už víte, jak chcete se svojí rodinnou firmou dále nakládat, faktickou exekuci lze řešit pomocí institutu svěřenského fondu.

Aby z majetku nezbyl jen vrak

Typickým záměrem zakladatelů svěřenských fondů, je efektivně ochránit majetek a současně jeho prostřednictvím finančně zajistit životní potřeby sebe i rodinných příslušníků či jiných blízkých osob.  Zajistit, aby z majetku v budoucnu nezbyl jen vrak a trosky.
Jako další výhody svěřenských fondů vnímají klienti absenci dědického řízení k majetku vyčleněnému do svěřenského fondu po smrti zakladatele a možnost zakotvení tzv. šlechtického standardu. Ten oproti běžným právním mechanismům umožňuje, aby nedocházelo k rozdrobení majetku vloženého do svěřenského fondu a aby ze zisku z něj benefitovala i v dalších generacích pouze rodina zakladatele, kterou lze zcela jasně definovat předem.

Zakladatel svěřenského fondu má k dispozici dva hlavní způsoby, jak ovlivňovat dění a nakládání s majetkem vloženým do svěřenského fondu. Prvním způsobem je tvorba a vydání statutu svěřenského fondu, přičemž statut je zároveň tím hlavním vodítkem a mantinelem pro výkon funkce správce. Zakladatel nastaví ve statutu svěřenského fondu jasná a transparentní pravidla pro nakládání s vyčleněným majetkem, čímž předchází budoucím konfliktům v rodině, současně má možnost tyto pravidla rodině sdělit a dohlížet na jejich dodržování.

Druhým nástrojem zakladatele je zákonem daná pravomoc správce jmenovat a odvolávat, což je specifikum české právní úpravy a zároveň velice silná pravomoc v rámci dohledu zakladatele nad řádnou správou svěřenského fondu. Více o fungování svěřenského fondu určitě brzy napíšeme.

Podle našich zkušeností je průměrná doba vytvoření svěřenského fondu přibližně dva až čtyři měsíce od prvního kontaktu s klientem.  Faktická příprava firmy na mezigenerační výměnu však trvá i několik let.

 Jaká je naše úloha v oblasti svěřenských fondů?

Generační transferSaturia Advisory s.r.o. jako finančně poradenská společnost spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi, které mají letitou zkušenost se zakládáním svěřenských fondů. Svěřenský fond není jen práce na počátku, ale systematická práce na správě majetku a plnění majetkového plánu. Majetkový plán je soubor pravidel typu „co se stane, když“. V případě, kdy rodina disponuje majetkovým plánem, který počítá například i s eventualitou ekonomické recese, je majetek chráněn předem stanoveným disciplinovaným přístupem. Majetkový plán by také měl odrážet cíle zakladatele, tedy to, jak se s majetkem má nakládat v budoucnu a k čemu má sloužit, což může vést i ke změně struktury vloženého majetku. A to je naše parketa.

Pomáháme sestavit majetkový plán vč. stanovení optimální skladbu majetku, rebalancování portfolia či nastavení efektivní čerpání doživotní renty. Je třeba si uvědomit, že majitelé firem vynikají ve svých oborech a dokázali majetek nashromáždit, avšak správa a ochrana majetku je samostatný obor, v němž nikdy nepracovali a od určité výše majetku to je práce na plný úvazek. Samosprávný přístup k plánování majetku se mnohdy nevyplácí.  My s ní však můžeme pomoci.

Pokud vás téma svěřenských fondů zaujalo, neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více na informační schůzce.

Zdroj: statistiky právní kanceláře Havel partners, Svěřenská správa

copyright © 2024 Saturia Invest, s.r.o. | design by Greatex
envelopephone-handsetmenucross-circle