Čtyři klíčové informace k měnovému zajištění

Pokud investujete čistě na českém písečku, pak tento článek není pro vás. Pokud investici rozkládáte, tak jak doporučujeme, pak máte většinu svého portfolia v zahraničí a tento článek by vás měl zajímat. Držíte-li investici v USD, EUR či jiné cizí měně a spotřebováváte peníze hlavně v české koruně, vystavujete se měnovému riziku. Neexistuje jednoznačné doporučení, zda měnově zajišťovat či nikoli. Zejména proto, že nikdo nemá křišťálovou kouli a neví, jak se jednotlivé ekonomiky vůči sobě budou vyvíjet. Zajištění měnového rizika (např. portfolio v USD do CZK) má dlouhodobě význam tehdy, pokud se domníváme, že česká ekonomika bude tu americkou "dohánět“, a tudíž koruna bude proti dolaru dlouhodobě posilovat. Toto platí i pro jiné měnové páry a pochopitelně i obráceně. Některé internetové zdroje vysvětlují problematiku vyloženě chybně. Rozhodli jsme se proto sepsat čtyři klíčové informace k měnovému zajištění. Sami se pak rozhodnete, zda chcete jít cestou měnového zajištění či nikoli.

I. MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ NENÍ NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ VÝNOSU INVESTICE!

V žádném případě nepohlížejte na měnové zajištění jako na spekulativní nástroj jak zvýšit výnos vaší investice. To by se vám mohlo trochu krátkodobě vyplatit, ale také přinést velké zklamání. Jinými slovy, smyslem měnového zajištění není dosáhnout lepšího výsledku, nýbrž primárně eliminovat riziko výrazně horšího výsledku. Měnové zajištění je nástroj ke zmírnění rizika kolísání měn v krátkodobém horizontu a posilování lokální měny v horizontu dlouhodobém. V podstatě jde o měnové operace, které vygenerují zisk v případě, že klesne kurz dolaru nebo eura. Zisk z těchto operací je pak přibližně tak vysoký, jak vysoká je ztráta způsobená poklesem kurzu dolaru a eura vůči koruně. Samozřejmě stejný mechanismus funguje i obráceně. Pokud kurz dolaru a eura vůči koruně vzroste a přinese investorovi zisk, zajišťovací operace vygenerují odpovídající ztrátu, takže investor na růstu kurzu eura nebo dolaru v tu chvíli nic nevydělá.

II. JAK MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ FUNGUJE V PRAXI?

Způsobů jak měnově zajišťovat je několik. Běžní investoři si mohou měnové riziko zajistit tak, že nakupují produkty, kde se o toto zajištění postará portfolio manažer. Aktivně spravovaných podílových fondů jistících měnové riziko je v České republice dostatek. A co se týče ETF zajištěných do koruny, tam pro vás máme přesné číslo. Je jich přesně nula. A i tzv. indexových fondů je minimum. U měnově zajištěných podílových fondů zase hraje proti vám zpravidla nižší výkonnost, dominantně způsobená vyšší nákladovostí. To jste možná slyšet nechtěli. Ale i zde existují možnosti. Pokud jste zkušený investor, máte možnost si nakoupit měnové kontrakty u svého OCP (obchodníka s cennými papíry). Nebo využít investiční platformu, která to udělá za vás. Právě tomuto typu zajištění se budeme dále věnovat.

Měnové kontrakty

Pro pochopení fungování měnového zajištění popíšeme fungování měnových swapů a forwardů. Jedná se o termínované operace, které po určitou dobu fixují měnový kurz. Při sjednávání termínované operace stanovíte délku období, po které se bude kurz fixovat, a budoucí hodnotu směnného kurzu. Investor například na začátku roku nakoupí ETF fond v hodnotě 1 000 euro a při aktuálním kurzu 25 EUR/CZK za něj zaplatí 25 000 korun. Současně uzavře kontrakt (swap), který zafixuje budoucí směnný kurz na zpětný nákup korun po jednom roce na hodnotě například 24,9 EUR/CZK. Co to znamená pro "zajištěného” a “nezajištěného” investora po 1 roce, pokud dojde ke zhodnocení daného ETF fondu o 5 % a současně euro vůči koruně oslabí na kurz 24,5 EUR/CZK (tedy o 2 %)? Pro nezajištěného investora bude čistá hodnota jeho investice po přepočtení do korun 25 725 Kč (1 050 EUR * 24,50 Kč) a čistý výnos bude činit přibližně 3 %. Zajištěný investor k přepočtu do korun použije sjednaný kurz 24,9 Kč za euro a hodnota jeho investice bude 26 145 korun (1 050 Eur * 24,9 Kč), což odpovídá výnosu přibližně 4,6 %. Pochopitelně, kdyby se kurz koruny vůči dolaru ubíral opačným směrem, byl by na tom nezajištěný "lépe" než zajištěný.

III. CO ŘÍKÁ ODBORNÁ VEŘEJNOST NA ZÁKLADĚ MINULOSTI?

Kurzy měn jsou značně nevyzpytatelné. Kurz národní měny odráží ekonomický výhled dané země, míru inflace, výši úrokových sazeb a fiskální a měnovou politiku vlády v porovnání s ostatními zeměmi. Příliš nás tedy nepřekvapuje, že se názory analytiků na měnové zajištění různí.

1. Měnově nezajišťovat

 

Část odborníků argumentuje globální teorií, která vychází z parity kupní síly a faktu, že ač měnové páry výrazně kolísají, v dlouhém horizontu mají změny kurzu na portfolio minimální vliv a jednoznačně tak považují zajišťování měnového rizika za zbytečnou činnost. Například statistika agentury Bloomberg ukazuje, jak vliv kolísání měny na dlouhém časovém horizontu ztrácí na své síle. Ale pozor, jde o dvě rezervní měny. Tabulka ukazuje kurzové změny měnového páru GBP/USD v závislosti na délce investičního horizontu v letech 1920–2020. Data pro českou korunu za tak dlouhé časové období by nebyla relevantní.

 

2. Měnově zajišťovat

Jiní odborníci upozorňují na to, že Česká republika má, co se týče vývoje ekonomiky, vyspělé země ještě co dohánět. To by se mělo dříve či později projevit na posílení koruny vůči hlavním světovým měnám. Na grafu vidíte vývoj měnového páru USD/CZK za posledních 30 let. Zde však můžeme mít problém s interpretací. Došlo zde k dramatickým změnám v politicko-ekonomickém systému České republiky. V 90. letech se v ČR postupně rozvíjelo tržní prostředí a dopad na ekonomiku měl několik let zpoždění. Můžeme vidět posilování české koruny proti dolaru zejména v první dekádě 21. století. Zhruba od roku 2007/2008 vidíme změnu trendu, kde česká koruna stagnuje nebo spíše oslabuje. Jedná se o roky hypoteční krize, kdy se investoři stahují do rezervních měn. Vývoj dalšího období může souviset se vstupem do EU a přibýváním regulací a centrálních státních zásahů do ekonomiky. Nejspíše i proto je vývoj evropských ekonomik oproti americké v poslední víc než dekádě horší. Tuto interpretaci podporuje i fakt, že kromě české koruny oslabuje ve stejném období proti dolaru i euro a britská libra.

IV. POHLED DO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA NESTAČÍ!

Obvykle se přikláníme spíše k částečnému měnovému zajištění, zejména pak krátkodobých portfolií. Koruna může krátkodobě posilovat z nejrůznějších důvodů. Při vybírání peněz z krátkodobého portfolia (k čemuž je určeno) byste mohli přijít o malou či větší část výnosu. U dlouhodobého portfolia záleží na tom, jakému scénáři vývoje ekonomik více věříte. Pokud se domníváte, že evropské ekonomiky včetně té české budou oproti americké stagnovat nebo růst pomaleji (a tím pádem jejich měny oproti USD dále oslabovat), dlouhodobé porfolio měnově nezajišťujte nebo zajišťujte menší procento vašeho portfolia. Pokud si myslíte opak, tedy že evropské státy současný trend zvrátí a USD začnou "dohánět“, zajišťujte do CZK i dlohodobé investice. Měnovým zajištěním si chceme krýt především záda proti určitému scénáři, neboť naše renty chceme utrácet v českých korunách. Přesto v dnešní době doporučujeme zvážit, zda by nebylo lepší, měnové zajištění dočasně neřešit.

Co se změnilo?

Za poslední půlrok se významně změnila zejména geopolitická situace ve světě. Vedle války na Ukrajině se významně stupňuje i konflikt mezi dvěma hlavními světovými velmocemi: USA a Čínou. V kombinaci s dvojcifernou inflací se může měna malého státu, jako je Česká republika, dostat snadno pod výraznější tlak a oslabovat. To podporuje i fakt, že i přes zvýšení základní úrokové sazby v Česku na 7 % koruna nereagovala posílením. Naopak proti dolaru od začátku roku kontinuálně ztrácí. ČNB svými intervencemi drží korunu na současné úrovni, ale nebude to moci dělat věčně. Svůj výhled ohledně vývoje kurzu koruny pozměnila i ve své poslední prognóze. Podle ní by měla koruna v průběhu roku 2023 oslabit až k úrovni 26 korunám za euro.

Zdroj: ČNB 

Držení české koruny tedy aktuálně vnímáme jako určité riziko. Pro ochranu bohatství aktuálně preferujeme nejen širokou diverzifikaci do různých tříd aktiv v různých regionech, ale i nezajištěné pozice v hlavních světových měnách. Proto doporučujeme dočasně měnově nezajišťovat. Na tomto místě chceme upozornit, že sebelepší diverzifikace neznamená, že hodnota investovaného majetku nebude kolísat, a že nemůže klesnout i pod výchozí úroveň.

Závěrem

Řádky tohoto článku měly ukázat čtyři klíčové informace k měnovému zajištění a také fakt, že nic není černobílé. Situace je velmi komplexní a má více možných scénářů. Musíme pečlivě zvažovat mnoho faktorů. Nestačí sledovat jen minulost. Je nutné ověřovat informace a nespoléhat se na první rádoby odborný článek. Vždy když dostanete nějakou informaci, ověřte si, k jaké situaci se vztahuje a zda ta současná, ve které se nacházíte, odpovídá danému kontextu. Pokud byste chtěli měnové zajištění nebo celkově situaci kolem vaší hotovosti či investičního portfolia probrat s odborným partnerem, jsme tu pro vás.

 

copyright © 2024 Saturia Invest, s.r.o. | design by Greatex
envelopephone-handsetmenucross-circle