V pátek 1. dubna skončil tzv. tvrdý kurzový závazek České národní banky. Od této chvíle může centrální banka kdykoliv ukončit intervence proti české koruně, což pro většinu českých investorů držících podílové fondy v eurech, dolarech nebo jiných cizích měnách znamená, že hodnota jejich investice může poklesnout díky poklesu kurzu dané měny vůči koruně. Možná i Vás trápí otázka, co s tím?

V médiích se dočtete mnoho názorů na to, co bude s kurzem koruny, jakmile ČNB zastaví intervence. Ačkoliv se názory na vývoj koruny v prvních týdnech až měsících po ukončení intervencí různí, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se většina expertů shoduje na posílení koruny.

Pro nás je situace kolem české koruny zajímavým oříškem. Chceme zdůraznit, že nejsme ani analytici ani experti na měny a v tomto příspěvku bychom se chtěli pouze podělit o svůj postoj investičních poradců.

MOŽNOSTI PRO ČESKÉHO INVESTORA

Český investor, který žije, nebo bude žít v Čechách a své cíle bude financovat v českých korunách, má následující možnosti:

1) Může nakupovat česká aktiva, jako jsou české akcie, české dluhopisy a podobně. Tím, že nakupuje aktiva v korunách, se vyhne problému s měnovým rizikem, ale je velmi omezený výběrem. Co se týče akcií, tak bych řekl, že je omezen velmi a naopak geografické riziko zaměření se pouze na pár českých firem předčí v tomto případě měnové riziko. U korporátních dluhopisů je situace velmi podobná. Výjimkou by mohly být za normálních okolností české státní dluhopisy, ale vzhledem k současným nulovým nebo záporným sazbám nelze na českých státních dluhopisech stavět základ dlouhodobé investiční strategie. Jinými slovy české akcie a dluhopisy by v dnešní době měly tvořit doplněk portfolia, nikoliv jeho základ.

2) Může nakupovat globální fondy investující do akcií a dluhopisů po celém světě, které zajišťují pohyb měnového kurzu vůči koruně. I v této kategorii je výběr omezený, z mého pohledu však dostačující pro základ dlouhodobě úspěšného portfolia. Pioneer, Aberdeen, NN, Parvest, Fidelity nebo Franklin Templeton jsou renomované světové správcovské společnosti, které mají ve své nabídce každá několik fondů se zajištěným měnovým rizikem. Český investor tak může prostřednictvím měnově zajištěného fondu vlastnit například akcie evropských či amerických firem, aniž by se vystavoval riziku oslabení eura nebo dolaru vůči české koruně. Ačkoliv je toto řešení pro běžného investora nejefektivnější, je třeba mít na paměti, že v tuto (nestandardní) chvíli stojí zajištění koruny zhruba 1,5 % až 2 % ročně a tyto náklady se projeví ve zhoršené výkonnosti fondu. Zároveň není technicky možné, aby fond zajistil měnové riziko vždy pro 100 % obhospodařovaných aktiv.

3) Může nakupovat libovolné světové fondy bez zajištění měnového rizika. Díky tomu se mu velmi rozšíří možnosti a výběr investičních nástrojů a vyhne se v tuto chvíli významným nákladům na zajištění. Investor však ponese riziko oslabení dané měny a/nebo posílení české koruny. Zmíněné riziko se může ukázat jako příležitost, a to v případě scénáře, že by česká měna proti měně investice oslabovala.

PROVĚŘENÉ INVESTIČNÍ ZÁSADY

Při investičních rozhodnutích se nikdy neřídíme očekáváním, co se na trhu stane v příštích týdnech či měsících. Vždy se snažíme disciplinovaně dodržovat prověřené investiční zásady. Krásou investování je, že investiční principy a zákonitosti fungují globálně. Dnes můžete vlastnit stejné nástroje bez ohledu na to, zda žijete v Rusku, v Británii nebo v Japonsku. Jediným úskalím jsou právě měny. Pokud by všichni tři investoři drželi ETF na americký index S&P 500, který v roce 2016 vydělal 11,5%, pro Brita by to znamenalo + 26% výnos (vyjádřeno v librách) zatímco pro Japonce pouze 8% výnos a ruský investor by byl dokonce – 15 % ve ztrátě.

JAK K MĚNOVÉMU RIZIKU PŘISTUPUJÍ SVĚTOVÍ INVESTOŘI

Ve VHI se rádi necháváme inspirovat kuchařkami dlouhodobě úspěšných investorů. Dva takoví, kteří jsou z menší země a mají svou vlastní národní měnu (dokonce korunu), jsou Nobelova nadace a Norský ropný fond.

Když důkladně prostudujete výroční zprávy těchto investorů, zjistíte, že Nobelova nadace investuje zhruba polovinu svého majetku v cizích měnách. Většinu dluhopisů i alternativních investic a zhruba polovinu akciového portfolia zajišťuje do švédské koruny pomocí forwardových kontraktů.

Norský ropný fond (největší investor světa) drží prakticky všechna svá aktiva v cizích měnách (celkem 34 měn) a měnové riziko do norské koruny naopak nezajišťuje vůbec.

Tabulky: měnové složení dluhopisové části portfolia (Table 8) a sektorové složení dluhopisové části portfolia (Table 9)

Oba zmínění investoři mají dlouhodobé cíle v řádu desítek let. Nobelova nadace každoročně vybírá cca 3 – 3,5 % z hodnoty majetku pro pokrytí ročních nákladů placených ve švédských korunách. Norský ropný fond může vybrat ročně maximálně 4 % z hodnoty majetku fondu.

Existuje několik světových studií na téma měnového zajištění, které prokazují, že očekávané nadvýnosy z řízení měn v portfoliu se v dlouhodobém horizontu blíží nule a že dlouhodobí akcioví investoři nezaznamenávají lepší výsledky díky zajišťování měn.

NESTANDARDNÍ SITUACE V ČECHÁCH

My ale žijeme v České republice s českou korunou a mnoho z nás si možná pamatuje vývoj dolaru a koruny na počátku tohoto tisíciletí, kdy dolar postupně klesal z kurzu 42 korun za dolar až k 15 korunám za dolar.

Za velmi důležitý navíc považujeme fakt, že kurz koruny byl od roku 2013 uměle snižován ČNB. Z pohledu investorů nám ČNB poskytovala velmi dobrou službu zdarma, protože nám prakticky zajišťovala pevný kurz vůči euru a v konečném důsledku i snižování ceny koruny vůči všem ostatním měnám. Z toho důvodu jsme prakticky neměli potřebu zajišťovat měnové riziko a šetřili našim klientům náklady za zajištění. Na dolarových investicích klienti díky posilování dolaru vůči euru dokonce vydělávali. Tato situace se teď ale významně mění a měnové riziko vstupuje zpět do hry. A vzhledem k aktuálně uměle podhodnocené koruně je toto riziko vyšší než obvykle.

Naše doporučení pro příští měsíce jsou tedy následující:

  • Minimálně 50 % portfolia držet ve fondech zajištěných do české koruny (i přes aktuální zvýšené náklady na zajištění)
  • Čím kratší investiční horizont nebo menší tolerance klienta ke kolísání, tím větší procento portfolia by mělo být zajištěno (až 85 %)
  • Začínající investor s pravidelnou investicí a dlouhým investičním horizontem (delším než 15 let) může mít zajištěno méně než 50 % portfolia nebo měnu nemusí zajišťovat vůbec.
  • S blížícími se cíli by měla narůstat odpovídající měnově zajištěná část v portfoliu

Doporučeními se nesnažíme spekulovat na posílení koruny. Pouze se snažíme omezit riziko posílení koruny, které v tuto chvíli vnímáme jako nestandardní. Také se nedá říci, za jak dlouho se dostane koruna na svou přirozenou tržní úroveň. Až se tak stane, budeme doporučovat mírnější nároky na zajištění, ale podle stejných principů.

Zdroj: http://www.vhi.cz/blogporadci/item/navrat-menoveho-rizika