Dluhopis je cenný papír, který typicky vydávají státy, kraje či města, ale i banky nebo soukromé společnosti. Ten, kdo vydá dluhopis, si v podstatě od kupce půjčuje peníze a zavazuje se je k určitému datu splatit a do té doby vyplácet úroky, tzv. kupony. Jedná se tedy o druh půjčky. Dluhopisy fungujících států, jako je například Česko nebo Německo, jsou relativně velmi bezpečné a v nejbližší době nehrozí, že by stát zbankrotoval a své dluhy nesplatil. Tyto dluhopisy tak momentálně nesou i poměrně nízký, někdy i záporný úrok. Oproti tomu například firemní dluhopisy jsou z tohoto pohledu zajímavější – investoři na úrocích vydělají více, ale také nesou teoreticky větší riziko, že firma své závazky nesplatí, jako se už i u nás v poslední době několikrát stalo. Opět platí, že zvláště opatrní by měli být investoři, kteří chtějí půjčit malým anebo nově vzniklým firmám, kde může být riziko neodpovídající nabízeným výnosům. V takovém případě na sebe investor často bere rizika akcionáře.