Úspěšné předání štafety: mezigenerační obměna rodinné firmy

Permanentní napětí a balancování mezi fungováním podnikání a rodiny. I tak by se dal charakterizovat v zásadě každý rodinný byznys. Zejména v období blížícího se předání vedení firmy může být velmi složité udržet rovnováhu mezi těmito dvěma světy. Jednotliví členové rodiny mají různá očekávání a představy o budoucím vývoji. Zakladatelé firem se snaží, aby jejich nashromážděný majetek byl předán do zodpovědných rukou a zároveň nedošlo k narušení příbuzenských vztahů. Jak téma mezigeneračního transferu majetku na mladší generaci vidí wealthmanager, se dočtete v dnešním rozhovoru.

Proč se o tématu mezigeneračního transferu rodinných firem mluví stále častěji?

Téma mezigeneračního transferu rodinných firem je stále aktuálnější z několika důvodů. Jedním z nich je fakt, že mnoho podnikatelů, kteří založili své firmy v devadesátých letech, nyní dosahuje věku, kdy se chystají předat své podniky další generaci. Tento proces však není jednoduchý a vyžaduje pečlivé plánování a přípravu. Je třeba si uvědomit, že v českém prostředí, kde bylo defacto 40 let zakázáno podnikat, jsme zpřetrhali všechny vazby tohoto jinak přirozeného procesu. Nám nikdo rodinnou firmu nepředal. My jsme ji vytvořili a není od koho se v ČR učit. Pro inspiraci musíme do zahraničí.

Proč myslíte, že proces transferu není jednoduchý?

Úspěšnost mezigeneračního transferu není samozřejmá. Statisticky pouze 30 % rodinných firem přežije přechod na druhou generaci a pouze 12 % na třetí generaci. To znamená, že většina rodinných firem se potýká s velkými výzvami při předávání vedení a vlastnictví, což často vede k jejich zániku nebo prodeji mimo rodinu. Což samozřejmě neznamená, že by prodej firmy mimo rodinu byl špatnou volbou. Známe případy, kdy po pečlivém zvážení všech aspektů jsme prodej doporučili a zpětně se správnost tohoto směru potvrzuje. Možností, jak tzv. exitovat z firmy, je mnoho. Pokud se ovšem bavíme právě o předání další generaci, je to věc složitější, než se nezúčastněnému laikovi může zdát. Úspěšné předání štafety v rodinném podnikání znamená nejen pokračování firmy, ale také zachování rodinných hodnot a majetku, který může prospět i dalším generacím. Moderní doba navíc přináší nové výzvy, jako jsou technologické změny, globalizace a měnící se tržní podmínky, které mohou komplikovat proces nástupnictví. Mladší generace má často jiné představy a přístupy k podnikání než zakladatelé, což může vést ke konfliktům a nesouladu. Proto je důležité o tomto tématu mluvit a připravit se na něj s dostatečným předstihem. Specializovaní odborníci, jako jsou wealth manageři, právníci a daňoví poradci, mohou poskytnout neocenitelnou pomoc při plánování a realizaci mezigeneračního transferu, aby se minimalizovala rizika a maximalizovala šance na úspěch.

Která problémová místa v celém procesu nejčastěji ve své praxi vídáte?

Mezigenerační předání rodinné firmyStejně jako v investicích je důležitou veličinou čas. Nejproblémovější je, že si rodina nenajde čas o rodinném podnikání hovořit s dostatečným předstihem. Všichni běží ve své každodenní rutině a tuto strategickou záležitost odsouvají, protože je aktuálně nepálí. Otec zakladatel nebo matka zakladatelka žijí svým podnikatelským životem a často se o své představy nedělí s rodinou a nějak automaticky předpokládají, že jejich myšlenky budou obecně v rodině přijaty, až "přijde čas." Velmi často se pak diví, že rodina má zcela jiné představy. Často děti, kterým je kolem 45 let, už mají své kariéry jinde, žijí svůj život, který není spojený s rodinnou firmou. Je pro ně diskomfortem či rizikem učinit změnu, kterou po nich rodiče chtějí. V podobné situaci, ač by se to nemuselo tak jevit, jsou děti, které sice v rodinné firmě pracují, ale de facto jako zaměstnanci. Zastávají svou exekutivní roli, mají svoji pevnou pracovní dobu, čtyři týdny dovolené, relativní klid. Dobrý odborník nebo manažer ještě automaticky neznamená, že bude dobrým podnikatelem. Někteří rodinní příslušníci si chtějí udržet své pozice ve firmě nebo cítí apriorní nárok na vedení společnosti. Tyto a další prekérní situace lze zvládnout, pokud rodina včas promyslí a ve spolupráci s odborníkem vypracuje například tzv. rodinnou ústavu. Pokud bych měla stručně apelovat na majitele rodinné firmy, pak bych řekla:

  • Začněte ještě dnes - třeba jen sdílením vašich myšlenek při rodinné večeři.
  • Vzdělávání a příprava nové generace - není nezvyklé připravovat už děti od útlého věku vhodným vzděláním a tréninkem.
  • Přizvěte odborníky - spolupráce s právníky, daňovými poradci a finančními experty, včetně wealth managera, je klíčová.
  • Hlavně nic mlčky nepředpokládejte.
  • Vše otevřeně komunikujte.

Zmiňujete Rodinnou ústavu. Co si pod tím představit?

Rodinná ústava je kvalitně komunikovaný, v ideálním případě písemný soubor zásad a postupů pro podnikání a správu rodinného majetku. Tento dokument není právně závazný, a tedy vymahatelný například u soudu. Jeho morální síla je však ohromná. Smyslem rodinné ústavy je stmelit rodinu, stanovit základní kodex hodnot a uchovat a předat jakési základní principy, které by měli dědicové od svých předků přijmout a po případných dílčích korekcích dále prosazovat. Existují rodiny, které je sepsaly na jednu stranu. Jiné se rozepsaly více a postupně svůj „rodinotvorný“ dokument pravidelně doplňují, upravují a revidují na společných rodinných setkáních.

V České republice se tento typ dokumentu často objevuje jako součást dokumentů vytvářených v souvislosti s rodinnými holdingy či svěřenskými fondy, české verze anglosaských trustů právně ukotvené od roku 2014 v občanském zákoníku. Rodinné ústavy mohou být v těchto případech součástí tzv. wishlistů, prostřednictvím nichž zřizovatelé fondu vedle praktických rad a pokynů jak nakládat s majetkem apelují na následující generace. Nejde jen o proklamace směrem k udržení rodinného majetku a jeho dalšímu rozšiřování, ale i o vybízení k vysoké úrovni vzdělání a zajištění nejvyšší možné zdravotní péče pro všechny členy rodiny.

Jaké jsou další kroky k udržení rodinného majetku pohromadě?

Postup může být na základě rodinné situace velmi individuální. Sepsání rodinné ústavy může jít ruku v ruce s vytvořením rodinného holdingu. Tento proces zahrnuje konsolidaci roztříštěných podnikatelských aktivit rodiny pod jednu korporátní strukturu, která přebírá kontrolu nad správou rodinného bohatství. Implementační proces musí zohledňovat nastavení vztahů v rodině, protože jeho smyslem je dlouhodobé trvání, které má pomoci vyřešit budoucí otázky spojené s nástupnictvím, mezigeneračním

transferem kapitálu a dědictvím. Poctivá valuace veškerého majetku, který se má stát součástí holdingu, je zásadní, aby se nikdo necítil poškozen. Struktura rodinného holdingu musí respektovat nejen platnou legislativu, ale i spravedlivé rozdělení jednotlivých „držav“ uvnitř rodiny, na čemž by měl panovat rodinný konsenzus. Dohoda mezi jednotlivými členy rodiny musí přesně vymezit jejich práva a povinnosti. Pokud se podaří rodinný majetek tímto způsobem zpřehlednit a konsolidovat, může z toho plynout řada praktických výhod, jako je daňová efektivita a nové investiční strategie.

Co když rodina dospěje k závěru, že prodej firmy je nejlepší řešení?

Mezigenerační předání firmyJak jsem řekla dříve. Je to regulérní možnost, která může vypadat různě. Jednou z možností je prodej určitého majetkového podílu nebo celé firmy profesionálnímu managementu, což se označuje jako management buy-in (MBI). Tento typ transakce může být vhodný, když majitel nechce, aby firma po jeho odchodu na odpočinek zkrachovala. Zkušení manažeři odkoupí podíl, stanou se spoluvlastníky a pomohou firmu oživit. Výhody jsou zřejmé: do firmy přichází krizový manažerský tým, který má motivaci firmu oživit a zvýšit její tržní hodnotu. Pro úspěšnou realizaci MBI transakce je důležité optimálně skloubit lidský kapitál s nastavením řídících procesů a zajistit dohodu majitele s novými společníky na řešení klíčových a někdy i krizových okamžiků. Jde například o nastavení režimu call opcí, zajištění společného prodeje s investorem, dohodu na výkonu hlasovacího práva a další instituty akcionářských smluv. Obdobně lze přistupovat k prodeji podílu interním manažerům při transakcích typu management buy-out (MBO).

Co říct závěrem?

Rodinné firmy tvoří významnou část ekonomiky nejen v České republice, ale i ve světě. Například v USA a Evropě tvoří rodinné podniky až 80 % všech firem a podílejí se na zaměstnanosti a hospodářském růstu. Je tedy logické, že úspěšný přechod těchto podniků na novou generaci je klíčový pro ekonomickou stabilitu. Je naší nepsanou povinností v náročném procesu mezigeneračního transferu poskytnout naši expertízu a zkušenosti. Mezigenerační obměna je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování a spolupráci s řadou odborníků. Pokud jste podnikatel, který zvažuje předání svého byznysu další generaci, neváhejte se obrátit na wealth managera se zkušenostmi. Hlavně nevěšte hlavu, že jde o příliš velkou složitost nebo že už jste vhodnou dobu propásli. Ještě se nestalo, že bychom pro naše klienty nakonec nenašli přijatelné řešení. Pojďte si diskrétně promluvit během bezplatné konzultace. Zavolejte mi nebo si napište o více informací.

Za Saturia tým Bohumila Severýnová.

copyright © 2024 Saturia Invest, s.r.o. | design by Greatex
envelopephone-handsetmenucross-circle