Kapitoly:

V prvním díle jste prošli přípravnou fází a určili základní rozložení svého portfolia (strategickou alokaci), která nám určuje procentuální zastoupení jednotlivých tříd aktiv. Nyní si ukážeme, jak v rámci jednotlivých kategorií vybíráme konkrétní podílové fondy a ETF fondy, které následně doporučujeme klientům koupit a držet.

Výběr fondů

Fondy vybíráme z několika tisíc fondů dostupných na investičních platformách, se kterými spolupracujeme. Inspirovat se můžete například u Moventum, Conseq a dalších.

Fondů jsou tisíce. Jak výběr zúžit?

Naším cílem je vybrat fondy, které:

 • jsou bezpečné (splňují mezinárodní pravidla UCITS pro ochranu investorů)
 • jsou nejlépe hodnocené nezávislými analytiky v dané investiční kategorii

Při tom vycházíme z informací nezávislé analytické agentury Morgningstarzejména www.morningstar.co.uk, www.morningstar.de, či webové stránky správcovských společnostízejména www.conseq.cz, www.fidelity.cz, www.franklintempleton.cz, www.amundi.cz Tyto databáze využíváme zejména pro výběr fondů zajištěných do CZK.

Primární zdroj informací

při výběru fondů je pro nás primárním zdrojem databáze fondů Morningstar. Pro jednotlivé investiční kategorie, které jsme si představili v minulém díle, vybíráme fondy z těchto Morningstar kategorií fondů:

 • Akcie emerging markets: BRIC equity, Emerging Europe Equity, Emerging market Equity
 • Akcie růstové: Large-cap Growth Equity, Mid-cap Equity, Small-cap Equity,
 • Akcie hodnotové: Equity Income, Large Cap Value Equity, Large Cap Bland Equity, World Large Stock
 • Nemovitosti: Property – direct, Property – indirect
 • Komodity: Commodities – Broad Basket,
 • Zlato: není stanovena Morningstar kategorie
 • Hedge fondy: Alt – Multistrategy
 • České státní dluhopisy: není stanovena Morningstar kategorie
 • Cizoměnové státní dluhopisy: EUR Bond long term, EUR Government Bond, EUR Inflation-linked bond, ultra short term bond money market,
 • Ostatní dluhopisy: EUR Corporate Bond, EUR High Yield Bond, Flexible bond, Emerging markets bond, Bonds other

Co hodnotíme u podílových fondů?

I staří námořníci se orientovali podle hvězd.

Díváme se dvěma směry. Do minulosti i budoucnosti. V každé publikaci se dočtete, že historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. To je veliká pravda. Nicméně tento “pohled do zpětného zrcátka”, je stejně jeden z nejviditelnějších parametrů, na který se určitě podíváte. I my se díváme na hodnocení fondů tedy počet hvězdiček, které Morningstar danému fondu udělila. Čím více přidělených hvězd, tím lépe se danému fondu v minulosti vedlo.

Křišťálovou kouli nemá nikdo na světě, my však máme Morningstar

Pohled do minulosti je často zajímavý, prospěšnější by však bylo vědět, kterému fondu se bude dařit dobře v budoucnu, kdy v něm budeme mít své vlastní finanční prostředky. Spolehlivou křišťálovou kouli nemá ale nikdo na světě. Agentura Morningstar má však své metody, jak nám pohled do budoucna alespoň přiblížit. Proto při výběru fondů sledujeme další ukazatel, kterým je  Morningstar analyst rating. Doporučujeme vybrat do portfolia fondy s pozitivním hodnocením (gold, silver nebo bronze plaketa) maximálně s hodnocením neutrálním.

Jak vzniká Morningstar analyst rating

Tým zhruba 120 analytiků společnosti Morningstar průběžně hodnotí fondy z pohledu 5 klíčových oblastí:

 • Proces (investiční proces) – jaká je strategie fondu a má management konkurenční výhodu která mu umožňuje tento proces dobře a konzistentně v čase dodržovat?
 • Performance (výkonnost) – odpovídá výkonnost fondu danému investičnímu procesu? Vykazuje fond dobrý poměr riziko výnos za odpovídající období
 • People (lidé) – jaké je hodnocení portfolio manažerova talentu, schopností a zdrojů?
 • Parent (rodič) – jaké priority převládají v investiční společnosti? Dobře spravovat nebo dobře prodávat?
 • Price (nákladovost) – je fond za dobrou cenu vzhledem k ceně ostatních podobně řízených fondů na trhu?

Na základě hodnocení v těchto 5 oblastech přiřazují fondu plaketu: 

 • Gold: Nejlepší fond z kategorie, který vyniká ve všech 5 pilířích a získal nejvyšší míru přesvědčení u analytiků
 • Silver: Fond se znatelnými výhodami napříč několika, ale ne všemi, pěti pilíři – síla, která dává analytikům vysokou míru přesvědčení.
 • Bronze: Fond s výhodami, které předčí nevýhody napříč 5 pilíři a s dostatečnou mírou přesvědčení analytiků v pozitivní hodnocení.
 • Neutral: Fond, který zřejmě nepřinese výjimečné zhodnocení, ale také zřejmě výrazně svou výkoností nazaostane.
 • Negative: Fond, který má nejméně jeden kaz, který bude pravděpodobně výrazně brzdit budoucí výkonnost, a který je analytiky považován za horší volbu mezi svými konkurenty.

Co když Morningstar hodnocení chybí?

Pokud v rámci některé kategorie neexistuje fond s pozitivním hodnocením Morningstar analyst rating (například komodity), případně pokud vybíráme do koruny zajištěné fondyInvestice v zahraničních měnách s sebou kromě klasických rizik volatility výnosů podkladového aktiva nesou riziko měnových výkyvů. Před těmi lze svou investici do jisté míry ochránit měnovým zajištěním., u nichž často takové hodnocení chybí, pak vybíráme fondy podle následujících kritérií:

 • Fond musí být spravován renomovanou investiční společností s prokazatelnou historií nejméně 10 let.
 • Nákladovost fondu by neměla významně přesáhnout průměrnou nákladovost obdobných fondů z kategorie.
 • Z dostupných informací se snažíme také subjektivně posoudit investiční strategii a složení portfolia fondu a historickou výkonnost fondu. Při tom můžete čerpat informace z Morningstar nebo přímo z měsíčních zpráv (factsheetů) fondů.
 • Velikost fondu – velikost fondu pro nás není rozhodující parametr. Přesto se snažíme, aby fondy, které tvoří základ portfolia (hodnotové akcie, státní dluhopisy) byly velké fondy s prověřenou historií, zatímco u doplňkových kategorií (růstové akcie, ostatní dluhopisy) můžeme vybírat i menší fondy s atraktivním tématickým zaměřením a kratší historií.

Co hodnotíme při výběru ETF fondů?

Při výběru ETF fondů sledujeme všechna výše uvedená kritéria jako u podílových fondů, navíc však ještě hodnotíme:

 • Konstrukci sledovaného indexu –  tedy podle jakých kritérií je konstruován sledovaný index a zda sledovaný index svým složením odpovídá naší Investiční kategorii.
 • Způsob replikace – vybíráme pouze ETF, které fyzicky replikují složení indexu. Tedy fyzicky vlastní aktiva odpovídající složení indexu, čímž se vyhýbáme kreditnímu riziku protistrany, které je přítomno u ETF se syntetickou replikací.
 • Likviditu – vybíráme ETF od renomovaných velkých světových správců, kteří dokáží zajistit dostatečnou likviditu ETF. Základem jsou tedy ETF od společností: BlackRock (iShares), State Street Global Advisors (SPDR), Deutsche Bank (Xtrackers), Lyxor. V případě menšího správce posuzujeme individuálně rizika spojená s nižší likviditou (např. VanEck Vectors)
 • Způsob rozdělení zisku – v rámci jednotlivých Investičních kategorií se vždy na prvním místě snažíme najít ETF které mají akumulační třídu akcií, což pro klienta znamená lepší daňové dopady. V případě, že akumulační třída pro danou kategorii neexistuje, volím distribuční třídu (s výplatou dividend, které je nutné danit).

 

Máme vybráno, tím to však nekončí.

Pro finální výběr samozřejmě zohledníte i nákladovosti fondů a máte své kvalitní portfolio fondů hotové. Alespoň pro teď.

“Kup a drž” neznamená “Kup a ignoruj”

Jednou za čas je na místě rebalancování porfolia, abyste udrželi žádoucí strategické rozložení investice.  V čase (my děláme kvůli novým portfoliím jednou za čtvrt roku) je také dobré  aktualizovat sledované informace o fondech a vyhodnotit, zda stále splňují kritéria našeho výběru či nikoliv. Ve většině případů však není nutné vyřazený fond z portfolia klientů odprodávat a nahrazovat jiným. Pouze v krajním případě, kdy fond získá negativní hodnocení analytiků Morningstar. Pak i my  upozorňujeme klienty na změnu hodnocení a doporučujeme fond odprodat/vyměnit.

A to už je vše

Pokud se budete řídit doporučeními z tohoto dvoudílného investičního seriálu, máte velkou šanci se svým portfoliem uspět. Postup výběru kvalitního portfolia vám zabere spoustu času. Je to ten hlavní důvod, proč si naši klienti najímají nás. Aby ten čas, mohli věnovat sobě, své rodině, nebo i své práci. Ať si však vyberete kteroukoli cestu, přejeme vám na ni mnoho úspěchů!

Zdroj: metodiky VHI.cz a Saturia.cz